Планка за допълнителна тръба за снегозадържане на покривни

5,50 лв.